rok 2010:

 

25. 1. 2010 "B"...... Diandra
Krkounek by rád sdělil celému světu, že jsou na světě jeho polosourozenci ze spojení:
skvělá máma Trey x hrdý otec Pan Božský (Ricky - Grek ho opravdu zbožňuje)
Právě tento "pár" pro mne naplňuje spojení výstavních úspěchů a hlavně aktivního využití ve sportu (agility).
Vše potřebné se dovíte na stránkách ch.s. Diandra.
Štěndům přejeme úžasné pánečky jako má vrh "A".
B Diandra 4 days old
Jsme slavní!!! :-) Výsledky + videa ze závodů v Lounech později, ale ...
Žatecký a Lounský deník
je tam i brácha Pihounek alias Kidd
autor článku a fotografií p. Hynek Dlouhý
3.1. 2010 O sněhovou vločku Louny - foto: Hynek Dlouhý
PF 2010

 

Registrovaný e-mail je:


Nyní si zvolte kategorie ze kterých chcete zasílat novinky.

Všechny kategorie

Veškeré údaje, které zde žadatel o informace uvádí podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s občany. Veškeré nakládání s osobními údaji žadatelů o informace se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Žadatel o informace svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Uložit nastavení“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely činnosti provozovatele těchto stránek.